Ceník pronájmů

Níže naleznete přehled aktuálních cen pořádání svateb, konání společenských akcí, komerčních pronájmů a poplatků.

Svatební pronájmy

Svatba "A"

prostor / pozemek / předmět (účel)

cena

1. hodina nájmu

14.500,- Kč

2 hodiny nájmu

24.000,- Kč

každá další započatá hodina

+7.500,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. DPH bude účtováno na základě platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění.

 

 • Focení svatby mimo určený pronajatý prostor bude zpoplatněno dle platného ceníku „Ostatní služby“.
 • V ceně nájmu je k dispozici 1 hodina před akcí na přípravu a 1 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu nájemcem pronajatého prostoru a jeho zázemí. Součástí pronájmu je možnost parkování pro max. 3 vozidla na určených místech v areálu po dobu trvánu nájmu.
 • Nájemné zahrnuje i spotřebu energií.
 • Součástí nájemného je i poskytnutí max. 20 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky „Ceník sedaček“.
 • Doba nájmu se ujednává v souladu s otevírací dobou objektu.
 • V případě doby nájmu nad 10 hodin, tj. mimo otevírací dobu objektu bude za každou započatou hodinu účtována částky rovnající se hodinové sazbě za 1. hodinu nájmu dotčeného prostoru.
 • Dobu nájmu mimo otevírací dobu je možné ujednat pouze za specifických podmínek určených smluvním vztahem a s ohledem na objekty sousedící s prostorem pronájmu.

Prostory určené ke konání svateb „A“:

 • Galerie Ledeburského paláce, nebo 2. spodní terasa Velké Pálffy zahrady, nebo Gloriet Malé Kolovratské zahrady anebo horní terasa Malé Kolovratské zahrady u věžice
 • Jiné dle specifických podmínek určených smluvním vztahem

 

Svatba "B"   

prostor / pozemek / předmět (účel)

cena

1. hodina nájmu

19.000,- Kč

2 hodiny nájmu

29.000,- Kč

každá další započatá hodina

+7.500,- Kč

   

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. DPH bude účtováno na základě platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění.

 

 • Focení svatby mimo určený pronajatý prostor bude zpoplatněno dle platného ceníku „Ostatní služby“.
 • V ceně nájmu je k dispozici 1 hodina před akcí na přípravu a 1 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu nájemcem pronajatého prostoru a jeho zázemí. Součástí pronájmu je možnost parkování pro max. 3 vozidla na určených místech v areálu po dobu trvánu nájmu.
 • Nájemné zahrnuje i spotřebu energií.
 • Součástí nájemného je i poskytnutí max. 20 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky „Ceník sedaček“.
 • Doba nájmu se ujednává v souladu s otevírací dobou objektu.
 • V případě doby nájmu nad 10 hodin, tj. mimo otevírací dobu objektu bude za každou započatou hodinu účtována částky rovnající se hodinové sazbě za 1. hodinu nájmu dotčeného prostoru.
 • Dobu nájmu mimo otevírací dobu je možné ujednat pouze za specifických podmínek určených smluvním vztahem a s ohledem na objekty sousedící s prostorem pronájmu.

 

Prostory určené ke konání svateb „B“:

 • Ledeburský parter včetně Salla tereny, jako alternativní prostor v případě nepříznivého počasí je Galerie Ledeburského paláce dle ceníku Svatba „B“
 • Jiné dle specifických podmínek určených smluvním vztahem
 • V případě pronájmu prostor Ledeburského parteru a některého z prostor z kategorie Svatba „A“ je účtován poplatek navíc ve výši 5.000,- Kč za každou započatou hodinu

CENOVÝ VÝMĚR - NÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR A POZEMKŮ      

prostor

cena za první hodinu

cena za každou další započatou hodinu

pronájem jedné terasy

4.000,- Kč

3.000,- Kč

pronájem dvou až tří teras

6.000,- Kč

3.000,- Kč

pronájem čtyř až pěti teras

8.000,- Kč

3.000,- Kč

 • Hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny.
 • V ceně nájmu je k dispozici 1 hodina před akcí na přípravu a 2 hodiny po akci na likvidaci a úklid prostor, který zajišťuje a hradí nájemce.
 • Součástí nájmu je i sociální zařízení.
 • V ceně nájmu je možnost umístění max. 20 sedaček pro hosty. Za poplatek dle ceníku je možné pronajmout další sedačky do výše kapacity prostor.
 • Maximální délka pronájmu je určena provozní dobou objektu.

 

prostor

cena za první hodinu

cena za každou další započatou hodinu

Ledebourský parter

21.000,- Kč

21.000,- Kč

 • Hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny.
 • V ceně nájmu jsou k dispozici 2 hodiny před akcí na přípravu a 2 hodiny po akci na likvidaci a úklid prostor, který zajišťuje a hradí nájemce.
 • Součástí nájmu je i sociální zařízení, možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu a spotřeba energií.
 • V ceně nájmu je možnost umístění max. 20 sedaček pro hosty. Za poplatek dle ceníku je možné pronajmout další sedačky do výše kapacity prostor.
 • Maximální délka pronájmu je určena provozní dobou objektu.

 

prostor

cena za první hodinu

cena za každou další započatou hodinu

Ledeburský parter včetně teras Ledeburské zahrady

35.000,- Kč

31.000,- Kč

Komplex teras Velké Palffy zahrady

35.000,- Kč

31.000,- Kč

 • Hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny.
 • V ceně nájmu jsou k dispozici 3 hodiny před akcí na přípravu a 4 hodiny po akci na likvidaci a úklid prostor, který zajišťuje a hradí nájemce.
 • Součástí nájmu je i sociální zařízení, možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu a spotřeba energií.
 • V ceně nájmu je možnost umístění max. 20 sedaček pro hosty. Za poplatek dle ceníku je možné pronajmout další sedačky do výše kapacity prostor.
 • Maximální délka pronájmu je určena provozní dobou objektu.

 

prostor

cena za první hodinu

cena za dvě hodiny

cena za každou další započatou hodinu

galerie Ledebourského paláce

14.500,- Kč

24.000,- Kč

7.500,- Kč

 • Hodinová sazba je započítána od každé započaté hodiny.
 • V ceně nájmu je k dispozici 1 hodina před akcí na přípravu a 2 hodiny po akci na likvidaci a úklid prostor, který zajišťuje a hradí nájemce.
 • Součástí nájmu je i sociální zařízení, možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu a spotřeba energií.
 • V ceně nájmu je možnost umístění max. 20 sedaček pro hosty. Za poplatek dle ceníku je možné pronajmout další sedačky do výše kapacity prostor.
 • Maximální délka pronájmu je určena provozní dobou objektu.

 

prostor

cena za první hodinu

cena za dvě hodiny

cena za každou další započatou hodinu

2. terasa Velké Palffy zahrady

16.500,- Kč

26.000,- Kč

7.500,- Kč

 • Hodinová sazba je započítána od každé započaté hodiny.
 • V ceně nájmu je k dispozici 1 hodina před akcí na přípravu a 2 hodiny po akci na likvidaci a úklid prostor, který zajišťuje a hradí nájemce.
 • Součástí nájmu je i sociální zařízení, možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu a spotřeba energií.
 • V ceně nájmu je možnost umístění max. 20 sedaček pro hosty. Za poplatek dle ceníku je možné pronajmout další sedačky do výše kapacity prostor.
 • Maximální délka pronájmu je určena provozní dobou objektu.

 

prostor

cena za první hodinu

cena za dvě hodiny

cena za každou další započatou hodinu

Celý komplex Zahrad pod Pražským hradem

58.000,- Kč

103.000,- Kč

37.000,- Kč

 • Hodinová sazba je započítána od každé započaté hodiny.
 • V ceně nájmu je k dispozici 4 hodina před akcí na přípravu a 5 hodiny po akci na likvidaci a úklid prostor, který zajišťuje a hradí nájemce.
 • Součástí nájmu je i sociální zařízení, možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu a spotřeba energií.
 • V ceně nájmu je možnost umístění max. 20 sedaček pro hosty. Za poplatek dle ceníku je možné pronajmout další sedačky do výše kapacity prostor.
 • Maximální délka pronájmu je určena provozní dobou objektu.

 

Ceník sedaček:

počet sedaček

celková cena za navýšení kapacity

Pronájem sedaček do 20 kusů

v ceně nájmu

pronájem sedaček do 50 kusů

500,- Kč

pronájem sedaček do 100 kusů

1.000,- Kč

pronájem sedaček do 200 kusů (pouze Ledebourský parter)

3.000,- Kč

Ostatní:

účel

počet osob

sazba za skupinu a den

Fotografování

fotograf + max. 4 osoby

1.500,- Kč

Filmování – malý štáb

štáb do 10 osob

15.000,- Kč

Filmování – větší štáb

štáb nad 10 osob

40.000,- Kč

 • Ceník pro fotografování a filmování se nevztahuje na běžné pořizování záznamů návštěvníky během prohlídky areálu.
 • Ceny nezahrnují pronájem prostor.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtováno na základě platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Začátek a konec nájmu se sjednává dle otevírací doby objektu. V případě doby nájmu mimo provozní dobu objektu bude za každou takto započatou hodinu účtována částka rovnající se hodinové sazbě za 1. hodinu nájmu dotčeného prostoru. Nájem mimo otevírací dobu objektu je možné sjednat na základě smluvních podmínek respektující užívání sousedních pozemků jinými vlastníky.