Ceník pronájmů

Níže naleznete přehled aktuálních cen pořádání svateb, konání společenských akcí, komerčních pronájmů a poplatků.

Svatební pronájmy

Svatba "A"

prostor / pozemek / předmět (účel)

cena

1. hodina nájmu

14.500,- Kč

2 hodiny nájmu

24.000,- Kč

každá další započatá hodina

+7.500,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. DPH bude účtováno na základě platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění.

 

 • Focení svatby mimo určený pronajatý prostor bude zpoplatněno dle platného ceníku „Ostatní služby“.
 • V ceně nájmu je k dispozici 1 hodina před akcí na přípravu a 1 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu nájemcem pronajatého prostoru a jeho zázemí. Součástí pronájmu je možnost parkování pro max. 3 vozidla na určených místech v areálu po dobu trvánu nájmu.
 • Nájemné zahrnuje i spotřebu energií.
 • Součástí nájemného je i poskytnutí max. 20 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky „Ceník sedaček“.
 • Doba nájmu se ujednává v souladu s otevírací dobou objektu.
 • V případě doby nájmu nad 10 hodin, tj. mimo otevírací dobu objektu bude za každou započatou hodinu účtována částky rovnající se hodinové sazbě za 1. hodinu nájmu dotčeného prostoru.
 • Dobu nájmu mimo otevírací dobu je možné ujednat pouze za specifických podmínek určených smluvním vztahem a s ohledem na objekty sousedící s prostorem pronájmu.

Prostory určené ke konání svateb „A“:

 • Galerie Ledeburského paláce, nebo 2. spodní terasa Velké Pálffy zahrady, nebo Gloriet Malé Kolovratské zahrady anebo horní terasa Malé Kolovratské zahrady u věžice
 • Jiné dle specifických podmínek určených smluvním vztahem

 

Svatba "B"   

prostor / pozemek / předmět (účel)

cena

1. hodina nájmu

19.000,- Kč

2 hodiny nájmu

29.000,- Kč

každá další započatá hodina

+7.500,- Kč

   

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. DPH bude účtováno na základě platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění.

 

 • Focení svatby mimo určený pronajatý prostor bude zpoplatněno dle platného ceníku „Ostatní služby“.
 • V ceně nájmu je k dispozici 1 hodina před akcí na přípravu a 1 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu nájemcem pronajatého prostoru a jeho zázemí. Součástí pronájmu je možnost parkování pro max. 3 vozidla na určených místech v areálu po dobu trvánu nájmu.
 • Nájemné zahrnuje i spotřebu energií.
 • Součástí nájemného je i poskytnutí max. 20 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky „Ceník sedaček“.
 • Doba nájmu se ujednává v souladu s otevírací dobou objektu.
 • V případě doby nájmu nad 10 hodin, tj. mimo otevírací dobu objektu bude za každou započatou hodinu účtována částky rovnající se hodinové sazbě za 1. hodinu nájmu dotčeného prostoru.
 • Dobu nájmu mimo otevírací dobu je možné ujednat pouze za specifických podmínek určených smluvním vztahem a s ohledem na objekty sousedící s prostorem pronájmu.

 

Prostory určené ke konání svateb „B“:

 • Ledeburský parter včetně Salla tereny, jako alternativní prostor v případě nepříznivého počasí je Galerie Ledeburského paláce dle ceníku Svatba „B“
 • Jiné dle specifických podmínek určených smluvním vztahem
 • V případě pronájmu prostor Ledeburského parteru a některého z prostor z kategorie Svatba „A“ je účtován poplatek navíc ve výši 5.000,- Kč za každou započatou hodinu

 

Uzávěra terasy – společenské akce

 

1 hodina

2 hodiny

3 hodiny

4 hodiny

5 hodin

6 hodin

od 6 do 10 hodin

1 terasa

4000 Kč

7000 Kč

10000 Kč

13000 Kč

16000 Kč

19000 Kč

25000 Kč

2–3 terasy

6000 Kč

9000 Kč

12000 Kč

15000 Kč

18000 Kč

21000 Kč

27000 Kč

4–5 teras

8000 Kč

11000 Kč

14000 Kč

17000 Kč

20000 Kč

22000 Kč

29000 Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • 1 hodina před akcí na přípravu
 • 2 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí nájemcem
 • sociální zařízení

Komerční nájmy

Galerie Ledeburského paláce

 do 1 hodiny

do 2 hodin

do 3 hodin

do 4 hodin

do 5 hodin

6 hodin

od 6 do 10 hodin

14500 Kč

24000 Kč

31000 Kč

38500 Kč

45500 Kč

53000 Kč

72000 Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • 1 hodina před akcí na přípravu
 • 2 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí nájemcem
 • sociální zařízení
 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu na dobu sjednanou 
 • spotřeba energií
 • umístění max. 20 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky "Ceník sedaček".
2. terasa Velké Pálffy zahrady

do 1 hodiny

do 2 hodin

do 3 hodin

do 4 hodin

do 5 hodin

do 6 hodin

od 6 do 10 hodin

16500 Kč

26000 Kč

33000 Kč

40500 Kč

47500 Kč

55000 Kč

74000 Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • 1 hodina před akcí na přípravu
 • 2 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí nájemcem
 • sociální zařízení
 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu na dobu sjednanou 
 • spotřeba energií
 • umístění max. 20 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky "Ceník sedaček".
Ledeburský parter 

do 1 hodin

do 2 hodin

do 3 hodin

do 4 hodin

do 5 hodin

do 6 hodin

od 6 do 10 hodin

21000 Kč

42000 Kč

63000 Kč

84000 Kč

105000 Kč

126000 Kč

144000 Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • prostor Galerie Ledeburského paláce, Salla terena
 • 2 hodina před akcí na přípravu
 • 2 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí nájemcem
 • sociální zařízení
 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu na dobu sjednanou 
 • spotřeba energií
 • umístění max. 20 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky "Ceník sedaček".
a) Ledeburský parter včetně teras Ledeburské zahrady
b) Komplex teras Velké Pálffy zahrady

do 1 hodiny

do 2 hodin

do 3 hodin

do 4 hodin

do 5 hodin

od 5 do 10 hodin

 

35000 Kč

66000 Kč

94000 Kč

132000 Kč

163000 Kč

210000 Kč

       Varianty prostor k pronájmu:

       a) Ledeburský parter, prostor Galerie Ledeburského paláce, Salla Terena, terasy Ledeburského                  parteru,

       b) komplex teras Velké Palffy zahrady

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • 3 hodiny před akcí na přípravu
 • 4 hodina po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí nájemcem
 • sociální zařízení
 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu na dobu sjednanou 
 • spotřeba energií
 • umístění max. 20 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky "Ceník sedaček".
Celý komplex Zahrad pod Pražským hradem

do 1 hodiny

do 2 hodin

do 3 hodin

do 4 hodin

do 5 hodin

od 5 do 10 hodin

58000 Kč

103000 Kč

137000 Kč

158000 Kč

216000 Kč

264000 Kč

 • hodinová sazba je počítána od každé započaté hodiny
 • 4 hodiny před akcí na přípravu
 • 5 hodin po akci na likvidaci a sjednání úklidu pronajatého prostoru a jeho zázemí nájemcem
 • sociální zařízení
 • možnost parkování pro max. 3 vozidla v objektu na dobu sjednanou 
 • spotřeba energií
 • umístění max. 20 sedaček pro hosty. V případě zájmu je možné navýšit počet míst k sezení dle kapacity místa za poplatek splatný před konáním akce dle níže uvedené tabulky "Ceník sedaček".

K ceně pronájmu u komerčních pronájmů bude účtováno příslušné DPH.

Doba nájmu se ujednává v souladu s otevírací dobou objektu.

Dobu nájmu mimo otevírací dobu je možné ujednat pouze za specifických podmínek určených smluvním vztahem a s ohledem na objekty sousedící s prostorem pronájmu.

V případě doby nájmu nad 10 hodin, tj. mimo otevírací dobu objektu bude za každou započatou hodinu účtována částka rovnající se hodinové sazbě za 1. hodinu nájmu dotčeného prostoru.


Ceník sedaček

počet sedaček

cena

Do 20 sedaček

V ceně pronájmu

Navýšení sedaček do 50 ks

500.- Kč

Navýšení sedaček do 100 ks

1500.- Kč

Navýšení sedaček do 220 (Ledeburský parter)

3000.- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. DPH bude účtováno na základě platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění.

 

Ostatní služby:

Fotografování svateb (mimo pronajatý prostor)

Fotograf + novomanželé

1.500.- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. DPH bude účtováno na základě platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění.

 

 

 

Komerční nebo profesionální fotografování

(za jiným než turistickým účelem)

(zahrnuje poplatek/den/počet osob, nezahrnuje pronájem prostoru)

Fotograf + max. 4 osoby

1500 Kč

 

 

Komerční nebo profesionální filmování

(cena je orientační, dle účelu, zahrnuje poplatek/den/počet osob, nezahrnuje pronájem prostoru)

štáb do 10 osob

15000 Kč 

Komerční nebo profesionální filmování

(cena je orientační, dle účelu, zahrnuje poplatek/den/počet osob, nezahrnuje pronájem prostoru)

štáb nad 10 osob

40000 Kč